Начало

Център за професионално обучение “Кибер Академия” е лицензиран център за обучение с лиценз № 2013121057, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
 
Считано от 20.08.2020 г. Център за професионално обучение “Кибер Академия” e ОДОБРЕН ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – ДКСИ КАТО ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Във тази връзка ЦПО Кибер Академия започва периодични обучения на тема „Обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация“.

    ЦПО “Кибер Академия” притежава над 15 години опит в извършването на консултантски услуги, обучения и сертификации в областта на управлението и информационните технологии. ЦПО “Кибер Академия” е предпочитано име на пазара известно с високото качество на услугите си и професионализъм в сътрудничеството с клиенти и партньори.

!!! “Сайбър Сървисис” ЕООД e единствената организация, която организира и провежда всички обучения на ЦПО „Кибер Академия“!!!

 Нашите консултанти  са  много добре познати в ИТ и бизнес средите и търсени лектори на местни и чуждестранни конференции. Успешно комбинирайки техническите компетенции от обученията с практическия опит от проектите, те са високо ценени като партньор на бизнеса.

    ЦПО “Кибер Академия” се отличава в областта на професионалните услуги и обучения като основна част от портфолиото на компанията се фокусира в Майкрософт технологии и Информационна сигурност.