Начало

Център за професионално обучение “Кибер Академия” е лицензиран център за обучение с лиценз № 2013121057, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

    ЦПО “Кибер Академия” притежава над 15 години опит в извършването на консултантски услуги, обучения и сертификации в областта на управлението и информационните технологии. ЦПО “Кибер Академия” е предпочитано име на пазара известно с високото качество на услугите си и професионализъм в сътрудничеството с клиенти и партньори.

   Нашите консултанти  са  много добре познати в ИТ и бизнес средите и търсени лектори на местни и чуждестранни конференции. Успешно комбинирайки техническите компетенции от обученията с практическия опит от проектите, те са високо ценени като партньор на бизнеса.

    ЦПО “Кибер Академия” се отличава в областта на професионалните услуги и обучения като основна част от портфолиото на компанията се фокусира в Майкрософт технологии и Информационна сигурност.

   !! “Сайбър Сървисис” ЕООД e единствената организация, което организира и провежда всички обучения на ЦПО „Кибер Академия“!!!