Начало

Център за професионално обучение “Кибер Академия” към “Сайбър Сървисис” ЕООД е лицензиран център за обучение с лиценз № 2022121587 (2013121057), издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.