Начало

Център за професионално обучение “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД е лицензиран център за обучение с лиценз № 2022121587 (2013121057), издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение. 

ЦПО “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД притежава над 15 години опит в извършването на консултантски услуги, обучения и сертификации в областта на управлението и информационните технологии.

Център за професионално обучение “Кибер академия”, съвместно с ВОЕННА АКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”  са разработили 7 на бр. обучения, свързани с информационната и кибер сигурност.


 

ЦПО “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД е предпочитано име на пазара известно с високото качество на услугите си и професионализъм в сътрудничеството с клиенти и партньори.

 Нашите консултанти  са  много добре познати в ИТ и бизнес средите и търсени лектори на местни и чуждестранни конференции. Успешно комбинирайки техническите компетенции от обученията с практическия опит от проектите, те са високо ценени като партньор на бизнеса.

    ЦПО “Кибер Академия” към „Сайбър Сървисис“ ЕООД се отличава в областта на професионалните услуги и обучения като основна част от портфолиото на компанията се фокусира в Майкрософт технологии и Информационна сигурност.