График на обученията

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и изпращане на office@cyber-acad.eu

За информация: Станимир Пенелов, лектор, ЦПО „Кибер Академия“, +359 886656060, office@cyber-acad.eu 

юни. 2024 г.

3. понеделник 4. вторник 5. сряда 6. четвъртък 7. петък 8. събота 9. неделя
Добри практики за повишаване нивото на защита в корпоративна инфраструктура Специализиран курс за „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)” Специализиран курс за „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)” УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца
AI-900T00A: Microsoft Azure AI Fundamentals AI-900T00A: Microsoft Azure AI Fundamentals AI-900T00A: Microsoft Azure AI Fundamentals Служител по мрежова и информационна сигурност Служител по мрежова и информационна сигурност УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца
10. понеделник 11. вторник 12. сряда 13. четвъртък 14. петък 15. събота 16. неделя
SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect MD-100T00A: Windows Client MD-100T00A: Windows Client
Основни принципи на киберсигурност в организациите
17. понеделник 18. вторник 19. сряда 20. четвъртък 21. петък 22. събота 23. неделя
Киберсигурност, във връзка със нормативните разпоредби в Република България и Европейски Съюз – Военна Акадимия „Г. С. Раковски“ Киберсигурност, във връзка със нормативните разпоредби в Република България и Европейски Съюз – Военна Акадимия „Г. С. Раковски“ Киберсигурност, във връзка със нормативните разпоредби в Република България и Европейски Съюз – Военна Акадимия „Г. С. Раковски“
ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност
MicroTik MicroTik MicroTik
Етично хакерство и пропорционални мерки за защита Етично хакерство и пропорционални мерки за защита Етично хакерство и пропорционални мерки за защита
AZ-800T00A: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800T00A: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800T00A: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
24. понеделник 25. вторник 26. сряда 27. четвъртък 28. петък 29. събота 30. неделя
„Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“
27. понеделник 28. вторник 29. сряда 30. четвъртък 31. петък 1. събота 2. неделя