График

График с обучения, провеждани в център за професионално обучение “Кибер Академия”.

Дата

Курс

Дни

Локация

21.02.2020 г.

„Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ),  както и добри практики“

1

гр. София

ул. “Христо Белчев” 3 – “Зона 21” 

06.03.2019 г

„Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ),  както и добри практики“

1

гр. София

ул. “Христо Белчев” 3 – “Зона 21”

09.03.2020 г.

Защита на личните данни

1

гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9

1621.03.2020 г.

Етично Хакерство

5

гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9

20.03.2020 г.

Защита на класифицираната информация

1

гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9

26-27.03.2020 г.

REMIT гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9