График на обученията

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и изпращане на office@cyber-acad.eu

За информация: Ина Пенелова, Директор ЦПО „Кибер Академия“, +359 889328156, office@cyber-acad.eu 

юли, 2022 г.

27 понеделник 28 вторник 29 сряда 30 четвъртък 1 петък 2 събота 3 неделя
Дизайн и внедряване на MS EXCHANGE SERVER 2019 1/3 Дизайн и внедряване на MS EXCHANGE SERVER 2019 2/3 Дизайн и внедряване на MS EXCHANGE SERVER 2019 3/3 Служител по мрежова и информационна сигурност 1/3 Служител по мрежова и информационна сигурност 2/3 Служител по мрежова и информационна сигурност 3/3
Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация
4 понеделник 5 вторник 6 сряда 7 четвъртък 8 петък 9 събота 10 неделя
Aдминистриране на System Center Configuration Manager 1/3 Aдминистриране на System Center Configuration Manager 2/3 Aдминистриране на System Center Configuration Manager 3/3 Обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 1/2 Обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 2/2
Администриране на компютърни мрежи с MikroTik 1/3 Администриране на компютърни мрежи с MikroTik 2/3 Администриране на компютърни мрежи с MikroTik 3/3 SEO – Оптимизация на сайтове
11 понеделник 12 вторник 13 сряда 14 четвъртък 15 петък 16 събота 17 неделя
Администриране на MS Windows 2019 1/3 Администриране на MS Windows 2019 2/3 Администриране на MS Windows 2019  3/3 Киберсигурност, във връзка със Закона за киберсигурност 1/2 Киберсигурност, във връзка със Закона за киберсигурност 2/2 Обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 1/2 Обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 2/2
Дигитален маркетинг 1/2 Дигитален маркетинг 2/2
18 понеделник 19 вторник 20 сряда 21 четвъртък 22 петък 23 събота 24 неделя
Архитект по Киберсигурност 1/3 Архитект по Киберсигурност 2/3 Архитект по Киберсигурност 3/3 Разпознаване на фалшивите новини Microsoft Azure Fundamentals
Microsoft Identity and Access Administrator 1/3 Microsoft Identity and Access Administrator 2/3 Microsoft Identity and Access Administrator 3/3
АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 1/3 АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2/3 АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 3/3
25 понеделник 26 вторник 27 сряда 28 четвъртък 29 петък 30 събота 31 неделя
Security Operations Analyst 1/3 Security Operations Analyst 2/3 Security Operations Analyst 3/3
Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация
Защита на Windows Server 206, 1/3 Защита на Windows Server 206, 2/3 Защита на Windows Server 206, 3/3


август, 2022 г.

1 понеделник 2 вторник 3 сряда 4 четвъртък 5 петък 6 събота 7 неделя
АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 1/3 АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2/3 АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 3/3
8 понеделник 9 вторник 10 сряда 11 четвъртък 12 петък 13 събота 14 неделя
Служител по мрежова и информационна сигурност, 1/3 Служител по мрежова и информационна сигурност, 2/3 Служител по мрежова и информационна сигурност, 3/3
Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация Първоначално обучение по защита на класифицирана информация
15 понеделник 16 вторник 17 сряда 18 четвъртък 19 петък 20 събота 21 неделя
MD-100T00 – Windows Client, 1/3 MD-100T00 – Windows Client, 2/3 MD-100T00 – Windows Client, 3/3
22 понеделник 23 вторник 24 сряда 25 четвъртък 26 петък 27 събота 28 неделя
29 понеделник 30 вторник 31 сряда 1 четвъртък 2 петък 3 събота 4 неделя