График

График с обучения, провеждани в център за професионално обучение “Кибер Академия”.

Дата Курс Дни Локация
02-03.04.2019 г Особености на функциониране на енергийният пазар на общинско ниво 2 гр. София ул. “Христо Белчев” 3 – “Зона 21”
09.03.2020 г. Защита на личните данни 1 гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9
20.03.2020 г. „Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ),  както и добри практики“ 1 гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9
16-21.03.2020 г. Етично Хакерство 5 гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9
20.03.2020 г. Защита на класифицираната информация 1 гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9
26.03.2020 г. Предложенията за нови нормативни разрешения в Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушeния и наказания 1 гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №9