График на обученията

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и изпращане на office@cyber-acad.eu

За информация: Станимир Пенелов, лектор, ЦПО „Кибер Академия“, +359 886656060, office@cyber-acad.eu 

Ноември, 2023 г.

понеделник вторник 01. сряда 02. четвъртък 03. петък 04. събота 05. неделя
             
06. понеделник 07. вторник 08. сряда 09. четвъртък 10. петък 11. събота 12. неделя
        Наредба за минимални изисквания по мрежова и информационна сигурност    
Индустриална киберсигурност  Кибер хигиена Етично хакерство и пропорционални мерки за защита, 1/3 Етично хакерство и пропорционални мерки за защита, 2/3 Етично хакерство и пропорционални мерки за защита, 3/3    
13. понеделник 14. вторник 15. сряда 16. четвъртък 17. петък 18. събота 19. неделя
Киберсигурност, във връзка със Закона за киберсигурност 1/2 Киберсигурност, във връзка със Закона за киберсигурност2/2 Администриране на компютърни мрежи с MikroTik 1/3 Администриране на компютърни мрежи с MikroTik 2/3 Администриране на компютърни мрежи с MikroTik 3/3    
Изграждане на система за превенция на корупция и измами Изграждане на система за превенция на корупция и измами Администриране на Windows server 2022 хибридна среда – основни услуги 1/3 Администриране на Windows server 2022 хибридна среда – основни услуги 2/3 Администриране на Windows server 2022 хибридна среда – основни услуги 3/3    
  Мерки срещу изпиране на пари Разпознаване на фалшивите новини Изграждане на Security Operation Center /SOC/      
20. понеделник 21. вторник 22. сряда 23. четвъртък 24. петък 25. събота 26. неделя
  Киберсигурност за ръководители на субекти Въведение в разузнаването чрез открити източници на информация /opensource intelligence (OSINT) and computer-aided network analysis (CANA) tools and techniques/        
ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ    
MikroTik Certified Security Engineer – MTCSE 1/3 MikroTik Certified Security Engineer – MTCSE 2/3 MikroTik Certified Security Engineer – MTCSE 3/3        
27. понеделник 28. вторник 29. сряда 30. четвъртък петък събота неделя
SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect 1/3 SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect 2/3 SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect 3/3