График на обученията

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и изпращане на office@cyber-acad.eu

За информация: Ина Пенелова, Директор ЦПО „Кибер Академия“, +359 889328156, office@cyber-acad.eu 

юни, 2023 г.

понеделник вторник сряда 01. четвъртък 02. петък 03. събота 04. неделя
05. понеделник 06. вторник 07. сряда 08. четвъртък 09. петък 10. събота 11. неделя
СЛУЖИТЕЛ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 1/2 СЛУЖИТЕЛ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 2/2
SC-200T00A: Microsoft Security Operations Analyst, 1/3 SC-200T00A: Microsoft Security Operations Analyst, 2/3 SC-200T00A: Microsoft Security Operations Analyst 3/3 ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ
Chief information security officer (CISO). ENISA, 1/2 Chief information security officer (CISO). ENISA, 2/2
12. понеделник 13. вторник 14. сряда 15. четвъртък 16. петък 17. събота 18. неделя
Киберсигурност, във връзка със Закона за киберсигурност 1/3 Киберсигурност, във връзка със Закона за киберсигурност 2/3 Киберсигурност, във връзка със Закона за киберсигурност 3/3
“ ПРИНЦИПИ И ДИЗАЙН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ИНФОРМАЦИОННА И КИБЕР СИГУРНОСТ В MICROSOFT ХИБРИДНА СРЕДА ВЪВЕДЕНИЕ В РАЗУЗНАВАНЕТО ЧРЕЗ ОТКРИТИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ“ /OPEN-SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) AND COMPUTER-AIDED NETWORK ANALYSIS (CANA) TOOLS AND TECHNIQUES/ ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ 1/2 ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СИГУРНОСТ 2/2
19. понеделник 20. вторник 21. сряда 22. четвъртък 23. петък 24. събота 25. неделя
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)” 1/2. СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)” 2/2. АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 1/3 АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 2/3  АДМИНИСТРИРАНЕ НА WINDOWS СЪРВЪР 2022 – ОСНОВНА ХИБРИДНА ИНФРАСТРУКТУРА 3/3
26. понеделник 27. вторник 28. сряда 29. четвъртък 30. петък 01. събота 02. неделя
ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ГИ ЗАМЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИ