График

юли, 2020 г.

  1 сряда2 четвъртък3 петък4 събота5 неделя
       
6 понеделник7 вторник8 сряда9 четвъртък10 петък11 събота12 неделя
    (on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ  
13 понеделник14 вторник15 сряда16 четвъртък17 петък18 събота19 неделя
Защита на личните данни Закон за частна охранителна дейност – 2018. Специфики, приложение и насоки при използването на закона при обществените поръчки.Етика в киберпространството(on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ  
20 понеделник21 вторник22 сряда23 четвъртък24 петък25 събота26 неделя
Енергийна сигурност и критична инфраструктура. Основни понятия. Нормативна рамка, планиране и защита на критична инфраструктураЗакон за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните представителства(on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ  
    Защита на класифицираната информация  
27 понеделник28 вторник29 сряда30 четвъртък31 петък  
Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояниеНаредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контролНаредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контролРегулаторни механизми при прилагане на общински модел за енергийно самоуправление. Законови изисквания. Примери на добри практики(on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ  

август, 2020 г.

1 събота 2 неделя
3 понеделник 4 вторник 5 сряда 6 четвъртък 7 петък 8 събота 9 неделя
(on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ
10 понеделник 11 вторник 12 сряда 13 четвъртък 14 петък 15 събота 16 неделя
Защита на личните данни (on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ
17 понеделник 18 вторник 19 сряда 20 четвъртък 21 петък 22 събота 23 неделя
(on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ
Защита на класифицираната информация
24 понеделник 25 вторник 26 сряда 27 четвъртък 28 петък 29 събота 30 неделя
(on-line) Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – ДАЕУ
31 понеделник