График на обученията

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и изпращане на office@cyber-acad.eu

За информация: д-р Пенелов, Директор ЦПО „Кибер Академия“, +359 886656060, penelov@cyber-acad.eu, penelov@cyber-services.eu

Списък с обучения – оферта

юли, 2021 г.

28 понеделник29 вторник30 сряда1 четвъртък2 петък3 събота4 неделя
 Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация 1/2Първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация 2/2 Администриране на System Center Configuration Manager 1/3 Администриране на System Center Configuration Manager 3/3Администриране на System Center Configuration Manager 3/3  
    Мейл маркетинг / E-mail Marketing – дигиталният канал с най-голяма възвръщаемост на инвестициите днес.   
       
5 понеделник6 вторник7 сряда8 четвъртък9 петък10 събота11 неделя
 Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност 1/2Киберсигурност, във връзка със Закона по Киберсигурност  2/2Разширено администриране на windows информационна инфраструктура 1/3 Разширено администриране на windows информационна инфраструктура 2/3 Разширено администриране на windows информационна инфраструктура 3/3 Противодействие на престъпленията в интернет-проституция, изнудване, отвличане, наркоразпространение и тероризъм 1/2 
– 2 квалификационни кредита
Противодействие на престъпленията в интернет-проституция, изнудване, отвличане, наркоразпространение и тероризъм 2/2 –
– 2 квалификационни кредита 
 Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 1/2Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 2/2 ISO 27001:2015
1/2
ISO 27001:2015
2/2 
 Информационна сигурност  
  Основно ниво – MS Excel 2019 Курс за обучение по дигитален маркетинг и PR, управление на онлайн репутация – ORM 1/2 Курс за обучение по дигитален маркетинг и PR, управление на онлайн репутация – ORM 2/2Как сайтът ви да се класира в челните места в Google? SEO – оптимизация за търсачки.   
12 понеделник13 вторник14 сряда15 четвъртък16 петък17 събота18 неделя
 Текущо обучение във връзка с промените в нормативната уредба по защита на класифицираната информация 1/2Текущо обучение във връзка с промените в нормативната уредба по защита на класифицираната информация  2/2   Сертификационен курс по VCP (VMware Certified Professional) VMware vSphere Install Configure Manage (ICM) V7  1/5Сертификационен курс по VCP (VMware Certified Professional) VMware vSphere Install Configure Manage (ICM) V7 2/5
  Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ), както и добри практики-МИМИС     
 Информационна сигурност 1/2Информационна сигурност 2/2  Администриране на MS Windows Server 2019 1/3 Администриране на MS Windows Server 2019 2/3 Администриране на MS Windows Server 2019 3/3  
19 понеделник20 вторник21 сряда22 четвъртък23 петък24 събота25 неделя
 Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 1/2 Практически въпроси по прилагане защитата на личните данни. Методи, препоръки и добри практики. 2/2 Разширено администриране на MS Windows 10 в корпоративна среда 1/3Разширено администриране на MS Windows 10 в корпоративна среда 2/3Разширено администриране на MS Windows 10 в корпоративна среда 3/3Сертификационен курс по VCP (VMware Certified Professional) VMware vSphere Install Configure Manage (ICM) V7 3/5Сертификационен курс по VCP (VMware Certified Professional) VMware vSphere Install Configure Manage (ICM) V7 4/5
       
       
26 понеделник27 вторник28 сряда29 четвъртък30 петък31 събота1 неделя
ISO 22301 – Управление на непрекъсваемостта на бизнеса 1/2 ISO 22301 – Управление на непрекъсваемостта на бизнеса 2/2 Обучение за служителите на длъжност – „Служител по мрежова и информационна сигурност“ или членовете на „Звено за мрежова и информационна сигурност“  в държавните органи 1/3Обучение за служителите на длъжност – „Служител по мрежова и информационна сигурност“ или членовете на „Звено за мрежова и информационна сигурност“  в държавните органи 2/3Обучение за служителите на длъжност – „Служител по мрежова и информационна сигурност“ или членовете на „Звено за мрежова и информационна сигурност“  в държавните органи 3/3 Сертификационен курс по VCP (VMware Certified Professional) VMware vSphere Install Configure Manage (ICM) V7  5/5 
   Етично хакерство 1/3 Етично хакерство 2/3  Етично хакерство 3/3   
   Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 1/2 Обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация и определени да ги заместват служители 2/2     

Август, 2021 г.

2 понеделник3 вторник4 сряда5 четвъртък6 петък7 събота8 неделя
9 понеделник10 вторник11 сряда12 четвъртък13 петък14 събота15 неделя
16 понеделник17 вторник18 сряда19 четвъртък20 петък21 събота22 неделя
  Обучение за служителите на длъжност – „Служител по мрежова и информационна сигурност“ или членовете на „Звено за мрежова и информационна сигурност“ в държавните органи 1/3Обучение за служителите на длъжност – „Служител по мрежова и информационна сигурност“ или членовете на „Звено за мрежова и информационна сигурност“  в държавните органи 2/3  Обучение за служителите на длъжност – „Служител по мрежова и информационна сигурност“ или членовете на „Звено за мрежова и информационна сигурност“  в държавните органи 3/3  
       
23 понеделник24 вторник25 сряда26 четвъртък27 петък28 събота29 неделя