Екип

Нашият екип:

 • MCT (Microsoft Certified Trainer) – 1 бр.
 • MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) – 2 бр.
 • MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) – 1 бр.
 • CISCO trainer – 1 бр.
 • IRCA Lead Auditor – 1 бр.
 • Юристи – 2бр.
 • CEH (Certified Ethical Hacker ) – 1 бр.

*  NATO Personnel security clearance certificate
   EU Personnel security clearance certificate
  Достъп до класифицирана информация “СЕКРЕТНО”

 • ЦАПК „ПРОГРЕС“ ООД
 • Софийски Университет „Климент Охридски“
 • Военна академия „Г. С. Раковски“
 • УниБИТ

Ина Пенелова

От 2022 г. заема длъжността директор на ЦПО “Кибер Академия”

д-р Станимир Пенелов 

Станимир Пенелов притежава повече от 25 години стаж в областта на администриране и защита на корпоративни инфраструктури.
Microsoft сертифициран инструктор от 15 години.
Провел е множество обучения на ИТ отделите в различни организации от публичния и частен сектор. Притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и по Компютърни мрежи и разпределени системи от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава CISCO и vmWare сертификати.
Има участие в множество проекти, свързани с имплементация на комуникационна свързаност, оценка на техническо оборудване, изготвяне на техническа спецификация.
д-р Станимир Пенелов, “Национална сигурност”, “Киберсигурност“, Военна Академия “Г. С. Раковски
член на AFCEA

д-р Младен Младенов

Професионалната биография на д-р Младен Младенов е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, нормотворчество, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение. Има над 100 публикации в страната и в чужбина, като между тях изпъква книгата „Дескриптивна юриспруденция”, разглеждаща множество аспекти на юридическите професии, длъжности и дейности.

Румен Гюров
1989 – 1993 г. Редактор, репортер и водещ в Канал 1 на Българската национална телевизия
1993 – 2011 г. Служител в Държавна агенция „Национална сигурност“
2011 – 2019 г. Служител в Държавната комисия по сигурността на информацията
От 2019 г. Служител по сигурността на информацията в частна фирма. В различни периоди – хоноруван преподавател в Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, и Академия на МВР по гражданско- военни отношения, разузнавателен анализ и управление на риска