Екип

Нашият екип:

 • MCT (Microsoft Certified Trainer) – 1 бр.
 • MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) – 2 бр.
 • MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) – 1 бр.
 • CISCO trainer – 1 бр.
 • IRCA Lead Auditor – 1 бр.
 • Юристи – 2бр.
 • CEH (Certified Ethical Hacker ) – 1 бр.

*  NATO Personnel security clearance certificate
   EU Personnel security clearance certificate
  Достъп до класифицирана информация „СЕКРЕТНО“

 • ЦАПК „ПРОГРЕС“ ООД
 • Софийски Университет „Климент Охридски“
 • Военна академия „Г. С. Раковски“
 • УниБИТ

д-р Станимир Пенелов 

Станимир Пенелов притежава повече от 25 години стаж в областта на администриране и защита на корпоративни инфраструктури.
Microsoft сертифициран инструктор от 15 години.
Провел е множество обучения на ИТ отделите в различни организации от публичния и частен сектор. Притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС и по Компютърни мрежи и разпределени системи от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава CISCO и vmWare сертификати.
От 2013 г. заема длъжността директор на ЦПО „Кибер Академия“
Има участие в множество проекти, свързани с имплементация на комуникационна свързаност, оценка на техническо оборудване, изготвяне на техническа спецификация.
д-р Станимир Пенелов, “Национална сигурност”, “Киберсигурност“, Военна Академия “Г. С. Раковски
член на AFCEA

Васил Ризов

Васил Ризов има магистърска степен по право от Югозападния университет „Св. Неофит Рилски“ и юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието.
До 2012 г. работи в Държавна агенция „Национална сигурност”, където ръководи дирекция „Защита на класифицираната информация“, а през периода 2012 – 2017 г. е заместник-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. От 2018 г. е директор на дирекция „Сигурност“ и служител по сигурността на информацията в Министерството на земеделието, храните и горите. През същата година е определен и за длъжностно лице по защита на данните в МЗХГ.
Хоноруван преподавател по дисциплините „Защита на личните данни“ и „Защита на класифицираната информация“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

д-р Младен Младенов

Професионалната биография на д-р Младен Младенов е свързана с адвокатурата, съдебната система и държавната администрация. Експертиза: право, юридически професии и дейности, нормотворчество, публична администрация, алтернативни методи за разрешаване на спорове, вътрешен одит, контролни дейности, етика, интегритет, методология, обучение. Има над 100 публикации в страната и в чужбина, като между тях изпъква книгата „Дескриптивна юриспруденция“, разглеждаща множество аспекти на юридическите професии, длъжности и дейности.

Д-р Красимир Коев
Д-р Красимир Коев има докторска степен по Киберсигурност от Военна Академия „Г.С.Раковски“ и магистърска степен по Физика и Математика от Пловдивски университет „П.Хилендарски“.
До 2018 г. работи в сектора на Националната сигурност, където отговаря за определени ИТ ресурси и операции.
Експертизи: Защитни стени,сървъри,Линукс системи,клъстери,специализирани решения за киберсигурност.Има публикации в различни международни издания.Притежава множество сертификати – CEH,Cisco,CyberArk,Kaspersky,IBM(SIEM),Oracle.
Дългогодишен водещ одитор по информационна сигурност.

Васил Чобанов

Васил Чобанов е български юрист, журналист, ПР и университетски преподавател
Васил Чобанов притежава магистърска степен по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и юридическа правоспособност от Министерството на правосъдието.
Има дългогодишен журналистически опит в БНР, Програма „Хоризонт“, Радио „Свободна Европа“, БНТ и ТВ „Европа“, правните издания „Общество и право“, сп. „Правен свят“, сп. „De facto legal“ и сайта www.defakto.bg
Бил е директор на Програма”Хоризонт” на БНР (2014-2015)
Съавтор е на документални филми „Патриархът на правото“, посветен на проф. Живко Сталев (2013), „Епиграмите на Темида” за проф. Кино Лазаров(2019). и за Иван Грозев 2020.
Работил е като парламентарен секретар на министъра на правосъдието и пазител на държавния печат. Бил е експертен сътрудник в 41-во НС и експерт Връзки с обществеността на БТПП и в Административен съд София-град. Работил е като експерт „Връзки с обществеността“ и главен експерт „Протокол и международна дейност“ във Върховен административен съд (ВАС). Създател на сайта Юридическа енциклопедия ( www.juen.bg) и първия официален сайт на Конституционния съд.
Бил е главен експерт „Връзки с обществеността“ при администрацията на Висшия съдебен съвет ( 8-ми състав) и работил като експерт към Правната комисия при ВСС за промените в Конституцията и ЗСВ. ( Петата поправка в Конституцията)
За четвърта година преподава Комуникационни и презентационни умения и кризисен PR в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Има лекционни курсове в Националния институт на правосъдието, обучавал е говорители на Прокуратурата и на МВР.
Носител е на годишната награда „Златен ключ“ на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ), за най-добра журналистическа кампания, свързана с гарантирането на достъп до информация за работата на Висшия съдебен съвет.
От 2017 е първи мандат съдебен заседател в Специализирания наказателен съд.