Клиенти

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
ЕВН Център за услуги ЕООД
Община Бяла Слатина
Бизнес Мениджмънт Системс ЕООД
Община Долна Митрополия
Община Хасково
Община Севлиево
Община Руен
Община Братя Даскалови
„Топлофикация София“ ЕАД
СО-район „Подуене“
Община Несебър
СО-Район „Триадица“
Община Търговище
Община Челопеч
Община Борино
Община Раковски
Общинска администрация Гърмен
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Русе
Община Угърчин
Община Варна
Община Чавдар
Община Кнежа
Община Оряхово
Община Ковачевци
КОЛБИС Международен трансфер АД
Община Крумовград
Общинска администрация – Ардино
Община Мездра
Министерство на земеделието, храните и горите
Висш съдебен съвет
Община Сандански
Община Провадия
Държавна комисия по хазарта
Община Гоце Делчев
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД
„Веолия Сървисиз България“ ЕАД
Върховен административен съд
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАНС ГРУП ООД
Районна здравноосигурителна каса – гр. Смолян
Община Карлово
Община Сливо поле
Община Плевен
“Напоителни системи“ ЕАД
Община Раднево
Община Сатовча
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Регионална здравна инспекция – Пазарджик
Регионална здравна инспекция – Смолян
Столична регионална здравна инспекция
Регионална здравна инспекция – Разград
Регионална здравна инспекция – Велико Търново
Регионална здравна инспекция – Добрич
Изпълнителна агенция „ Проучване и поддържане на река Дунав“
Община Джебел
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Община Драгоман
ИА „Железопътна администрация“
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за защита на потребителите
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора
Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Велико Търново
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
Община Вълчи дол
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Община Лом
МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД
Община Златица
Община Кърджали
Община Рила
Община Минерални бани
Районен съд – Стара Загора
Община Сунгурларе
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Община Мъглиж
Административен съд – Добрич
Окръжен съд – Хасково
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД
Община Свищов
„Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД Смолян
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра
„Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Кърджали
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол
Апелативен съд – Пловдив
Апелативен съд – София
„Водоснабдяване и Канализация“ ООД Търговище
„Водоснабдяване и Канализация Добрич“ АД
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Община Смолян
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Ямбол
Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Габрово
Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Русе
Регионална здравна инспекция – Благоевград
Регионална здравна инспекция – Пловдив
Регионална здравна инспекция – Силистра
Районна здравноосигурителна каса гр. Перник
Районна здравноосигурителна каса – гр. ЯМБОЛ
Централно Управление на НЗОК
„Топлофикация – Плевен“ ЕАД
„Топлофикация – Враца” ЕАД
„Топлофикация – Бургас” ЕАД
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград
Община Стралджа

Район „Аспарухово“ – Община Варна
Район „Приморски” – Община Варна
ИА „Одит на средствата от ЕС“
ЦРОЗ към МП
ИАНМСП
НЦОЗА
Балкангаз2000 АД
Съвет за електронни медии
ДП НКЖИ
Национален институт на правосъдието
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево
Районен съд Сандански
Регионална здравна инспекция – Варна
Софийски районен съд
Община Мадан
Община Златарица
НЕЛК
СО-Район „Кремиковци“
Комисия за регулиране на съобщенията
Община Пазарджик
Централна избирателна комисия
Център за спешна медицинска помощ – Варна
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициятиви
Районен съд – Червен бряг
СО – район „Витоша“
Община град Добрич
РИОСВ гр. Варна
Община Горна Оряховица
Окръжен съд – Стара Загора
Областна Дирекция „Земеделие“ Пловдив
Окръжен съд – Монтана
НИС ПЕТРОЛ ЕООД
Столична община – район „Слатина“
Регионална здравна инспекция – гр. Стара Загора
Община Ботевград
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово
Окръжен съд – Ловеч
Регионална здравна инспекция – гр. Кюстендил
Център за спешна медицинска помощ – Благоевград
Център за спешна медицинска помощ – Пловдив
РЗИ-Кърджали
ДП БГЦПО – клон Плевен
„Електроника“ НС ЕООД
РИОСВ – София
Национален Съвет по Цени и Реимбурсиране на Лекарствените Продукти (НСЦРЛП)
„МБАЛ-Пазарджик“ АД
(МТСП) Министерство на труда и социалната политика
Държавен фонд „Земеделие“
Агенция за публичните предприятия и контрол
Окръжен съд – Пловдив
Министерство на отбраната
Административен съд – Пловдив
Национален център по трансфузионна хематология
Районен съд – Провадия
„МБАЛ – Благоевград” АД
Център за оценка на риска по хранителната верига
„България ЕР“ АД
Административен съд – София – област
Община Русе
„Софийска вода“ АД
Община Дупница
„Кюстендилска вода“ ЕООД
ДП Пристанищна инфраструктура
Община Харманли
Община Ветрино
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
Община Правец
„Летище Пловдив“ ЕАД
Служба „Военна полиция“
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Община Каспичан
Военномедицинска академия
Прокуратура на Република България – АГП
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД
Община Кюстендил
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Враца
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД
Община Кубрат
Община Баните
Община Каолиново
Община Роман
Община Разград
Община Балчик
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив
Община Аксаково
Община Велинград
СБАЛОТ Витоша ЕООД
Лиляна Шикова
Министерство на икономиката
Община Нови пазар
Община Ветово
СО – район „Студентски“
Стемо ООД
Комендантство – МО
СБАЛОЗ София област ЕООД
Районен съд – Генерал Тошево
Кметство Върбица
ОБЩИНА ЯМБОЛ
Община Хисаря
Община Неделино
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
Община Банско
Община Смядово
СФСС ООД
Община Никопол