05-07.06.2020 г. – Въведение в етично/неетично хакерство

Обучението е съобразено със съвременна интерактивна среда, в която курсистите ще придобият базови знания относно сканиране, тестване, защита на собствените си системи. Лабораторните инструменти ще им предостави практически опит с важните за сигурността системи. Този курс има за цел да обогати и да добави допълнителни експертизи към уменията на IT специалисти, одитори, професионалисти по информационна сигурност, администратори на системи, както и на всеки, който се интересува от кибер сигурността.
Курсът се базира на добрите практики и експеризи на The Certified Ethical Hacker (CEH) program.

Курсът на обучение (3 дни) включва:

1. RESOURCES
2. INTRODUCTION
3. FOOTPRINTING AND RECONNAISSANCE
4. SCANNING NETWORKS
5. ENUMERATION
6. SYSTEM HACKING
7. MALWARE THREATS: INTRODUCTION TO MALWARE
8. SNIFFING: SNIFFING CONCEPTS
9. DENIAL OF SERVICE: CONCEPTS
10. WEB SECURITY
11. WIRELESS NETWORK SECURITY
12. PRACTICAL LAB

Лектор:

Д-р Красимир Коев има докторска степен по Киберсигурност от Военна Академия „Г.С.Раковски“ и магистърска степен по Физика и Математика от Пловдивски университет „П.Хилендарски“.
До 2018 г. работи в сектора на Националната сигурност, където отговаря за определени ИТ ресурси и операции.
Експертизи: Защитни стени,сървъри,Линукс системи,клъстери,специализирани решения за киберсигурност.Има публикации в различни международни издания.Притежава множество сертификати – CEH,Cisco,CyberArk,Kaspersky,IBM(SIEM),Oracle.
Дългогодишен водещ одитор по информационна сигурност.

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, №9. Обучаемите ще получат поименен сертификат, в съответствие с изискванията на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, който ще им даде конкурентно предимство в професионалната реализация.

Цена за 1 обучаем (3дни) – 640.00 лв (без ДДС), 768.00 лв (с ДДС)

В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически материали във връзка с комуникация с Комисията по защита на личните данни и субекти на данни, водене на регистри на дейностите по обработване на лични данни и др.

Тел. за връзка: +359 2 980 22 21, +359 886 656 060
Имейл: office@cyber-acad.eu
office@cyber-services.eu