29.06.2020 г. – Енергийна сигурност и критична инфраструктура. Основни понятия. Нормативна рамка, планиране и защита на критична инфраструктура

Целта на настоящия семинар-обучение е устойчиво повишаване на квалификацията на участниците чрез актуално и качествено обучение, споделяне и обмяна на опит.
За да се постигнати горепосочените цели, ние разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на енергетиката и сигурността като инж. Димитър Куюмджиев (дългогодишен директор на Дирекция сигурност на енергоснабдяването в МЕ), Славчо Славчев (АУЕР), Валентин Велчев (мениджър в голяма енергийна компания).

Обучението ще се проведе от 9.00 до 17.00 часа на 29 юни 2020 г. в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“, № 108, ФНТС, ЗАЛА 109.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните въпроси:
1. Енергийна система и нейната инфраструктура.
2. Енергийна критична инфраструктура – нормативна рамка, основни обекти и елементи на критичната инфраструктура.
3. Методика на оценка на енергийната критична инфрпаструктура.
4. Политика за сигурност. Модел за оценка нивото на енергийна сигурност.
5. Среда за сигурност. Анализ и оценка на рисковете и заплахите.
6. Планове и мерките за защита на критичната инфраструктура. Планиране на защитата при бедствия и аварии. Нормативна рамка. Превантивни дейности. Планове. Анализ на кризисни събития.
7. Посегателства върху енергийни обекти. Обзор, примери, опит и практики.

Цена за 1 обучаем – 240.00 лв (без ДДС), 288.00 лв (с ДДС).
Цена за двама и повече участници от една фирма – 210.00 лв. (без ДДС) на човек
В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически материали във връзка с отчетността и защитата на класифицираната информация и др.
Повече информация по съдържанието на курса може да получите от водещият курса – инж. В. Велчев на тел. + 359 877 893 101