Киберсигурност

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
и
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "КИБЕР АКАДЕМИЯ"

съвместно организират три-дневно ( 19,20 и 21.06.2024 г.),

присъствено във ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
обучение на тема:

"КИБЕРСИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ”

Съдържание:

– Какво урежда наредбата?
– Информационна сигурност:
– Триада на инф. сигурност
– Защита в дълбочина
– Оценка на риска – примерна методика по МИМИС
– Демонстрации на задължителните мерки за сигурност по МИМИС

– Еволюция на CISO:
– CISO –отговорности
– CISO maturity model

– Cyber Risk Landscape – обхват
– Оценка на въздействието върху бизнеса (BIA)
– Рамка за управление на кибер риск
– Цикъл на управлението на кибер риск

– Еволюция на инф. сигурност
– Представяне на Cyber Kill Chain – Lockheed Martin:
– Примери за кибер атаки
– Трислоен модел на уязвимости, действащи лица, риск
– Дифиниране на архитектури, рамки и модели
– Представяне на рамка MITRE ATT&CK
– Киберсигурност – международни норми

– Внедряване на 3D модел – ЗАЩИТА В ДЪЛБОЧИНА
– National Institute of Standards and Technology (NIST) – рамка за кибер сигурност (CSF)
– Архитектура за киберсигурност
– Повърхност на атака
– Внедряване на области:
– Управление, Риск, Съвместимост
– Управление на заплахи и уязвимости
– Защита на апликации, база данни и софтуер
– Security Operations (SecOps)
– Защита на устройства и данни
– Защита на облачни услуги и инфраструктура

– Метод на внедряване 

За записване в обучението, моля попълнете приложената заявка и я изпратете на office@cyber-acad.eu

След успешно завършване на обучението, курсистите ще получат

Удостоверение, издадено от ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"

Допълнителна информация за обучението може да получите от Станимир Пенелов, Учебен Отдел, ЦПО “Кибер Академия” – office@cyber-acad.eu, +359886656060