График на обученията

За участие в обучение е необходимо попълване на заявка и изпращане на office@cyber-acad.eu

За информация: Станимир Пенелов, лектор, ЦПО „Кибер Академия“, +359 886656060, office@cyber-acad.eu 

май. 2024 г

1. сряда 2. четвъртък 3. петък 4. събота 5. неделя
6. понеделник 7. вторник 8. сряда 9. четвъртък 10. петък 11. събота 12. неделя
13. понеделник 14. вторник 15. сряда 16. четвъртък 17. петък 18. събота 19. неделя
„Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“„Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“„Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“„Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“„Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“
20. понеделник 21. вторник 22. сряда 23. четвъртък 24. петък 25. събота 26. неделя
„Служител по мрежова и информационна сигурност“, 1/2 „Служител по мрежова и информационна сигурност“, 2/2 „Въведение в киберсигурността – основни принципи“
27. понеделник 28. вторник 29. сряда 30. четвъртък 31. петък 1. събота 2. неделя

юни. 2024 г.

3. понеделник 4. вторник 5. сряда 6. четвъртък 7. петък 8. събота 9. неделя
Добри практики за повишаване нивото на защита в корпоративна инфраструктура Специализиран курс за „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)” Специализиран курс за „ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)” УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца
AI-900T00A: Microsoft Azure AI Fundamentals AI-900T00A: Microsoft Azure AI Fundamentals AI-900T00A: Microsoft Azure AI Fundamentals Служител по мрежова и информационна сигурност Служител по мрежова и информационна сигурност УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца УИН 64980001: Превенция и противодействие на престъпност срещу деца
10. понеделник 11. вторник 12. сряда 13. четвъртък 14. петък 15. събота 16. неделя
SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect SC-100T00A: Microsoft Cybersecurity Architect MD-100T00A: Windows Client MD-100T00A: Windows Client
Киберсигурност, във връзка със нормативните разпоредби в Република България и Европейски Съюз – Военна Акадимия „Г. С. Раковски“ Киберсигурност, във връзка със нормативните разпоредби в Република България и Европейски Съюз – Военна Акадимия „Г. С. Раковски“ Киберсигурност, във връзка със нормативните разпоредби в Република България и Европейски Съюз – Военна Акадимия „Г. С. Раковски“
17. понеделник 18. вторник 19. сряда 20. четвъртък 21. петък 22. събота 23. неделя
ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност
MicroTik MicroTik MicroTik
Етично хакерство и пропорционални мерки за защита Етично хакерство и пропорционални мерки за защита Етично хакерство и пропорционални мерки за защита
AZ-800T00A: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800T00A: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800T00A: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
24. понеделник 25. вторник 26. сряда 27. четвъртък 28. петък 29. събота 30. неделя
„Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“ „Първоначално обучение на завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за класифицирана информация“
27. понеделник 28. вторник 29. сряда 30. четвъртък 31. петък 1. събота 2. неделя